Takenawa Daishi
 
retired on 2012 Jan 22 (age 38)
 
 
Heya:   Irumagawa
 
Name:   Suzuki Daishi
Birthdate: 1973 Sep 25
Birthplace: Mie
 
Kabu Hist.:   Yotsukasa[JT]
Hatachiyama[14]
Wakafuji[14]
Sekinoto[16]
Onogawa[25]
Sendagawa[18]
Takenawa[23]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Yotsukasa Dai
Heya: Irumagawa
Record: 357-379-12
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 11