Araiso Mutsuo
(Sanyo)
 
 
Heya:   Hanaregoma
 
Name:   Hidaka Mutsuo
Birthdate: 1957 Jan 12
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Matsugane[9]
Nishonoseki[12]
Araiso[17]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Wakashimazu Mutsuo
Heya: Futagoyama
Record: 515-330-21
Yusho: 2
Sh/Ka/Gi: 0 / 2 / 3
Kinboshi: 2
Highest: Ozeki