Sendagawa Tokuo
 
mandatory retirement
+ 2011 Apr 18 (heart failure)
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Iuchi Tokuo
Birthdate: 1939 Feb 07
Birthplace: Hyogo
 
Kabu Hist.:   Sendagawa[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Wakanaruto Kiyomi
Heya: Kasugano
Record: 536-511-2-6
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 6