Tokiwayama Komei
(former Kanji)
 
mandatory retirement
+ 2014 Sep 16 (liver failure)
 
 
Heya:   Hanaregoma
 
Name:   Kato Komei
Birthdate: 1939 Apr 16
Birthplace: Saitama
 
Kabu Hist.:   Sekinoto[12]
Tokiwayama[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Wakachichibu Komei
Heya: Hanakago
Record: 572-531-5
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 2 / 0
Kinboshi: 3
Highest: Sekiwake