Yamahibiki Shinji
 
retired on 2002 Jun 15 (age 37)
 
 
Heya:   Futagoyama
 
Name:   Hamada Shinji
Birthdate: 1965 Sep 22
Birthplace: Fukuoka
 
Kabu Hist.:   Yamahibiki[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Toyonoumi Shinji
Heya: Futagoyama
Record: 655-662
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1