Tokitsukaze Masahiro
 
retired on 2021 Feb 22 (age 47)
 
 
Heya:   Tokitsukaze
 
Name:   Sakamoto Masahiro
Birthdate: 1973 Nov 08
Birthplace: Nagasaki
 
Kabu Hist.:   Tokitsukaze[16]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tokitsuumi Masahiro
Heya: Tokitsukaze
Record: 466-485-43
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 4
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 3