Mihogaseki Atsushi
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Okamoto Atsushi
Birthdate: 1974 Jun 27
Birthplace: Saga
 
Kabu Hist.:   Takenawa[21]
Kiyomigata[11]
Mihogaseki[12]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochisakae Atsushi
Heya: Kasugano
Record: 480-423-86
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1