Hatachiyama Hitoshi
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Yachi Hitoshi
Birthdate: 1973 Feb 28
Birthplace: Iwate
 
Kabu Hist.:   Hatachiyama[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochinohana Hitoshi
Heya: Kasugano
Record: 449-439-32
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 2 / 2
Kinboshi: 0
Highest: Komusubi