Irumagawa Tetsuo
(Yakuin Taigu)
 
 
Heya:   Irumagawa
 
Name:   Goto Tetsuo
Birthdate: 1958 Apr 25
Birthplace: Aichi
 
Kabu Hist.:   Irumagawa[16]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochitsukasa Tetsuo
Heya: Kasugano
Record: 465-448-27
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 1
Kinboshi: 3
Highest: Sekiwake