Takenawa Terumasa
(former Riji)
 
mandatory retirement
+ 2021 Jan 29 (aspiration pneumonia)
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Miyako Shigehiro
Birthdate: 1938 Mar 13
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Tochinoumi[JT]
Nakadachi[9]
Kasugano[10]
Takenawa[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochinoumi Teruyoshi
Heya: Kasugano
Record: 478-261-104
Yusho: 3
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 6
Kinboshi: 1
Highest: 49th Yokozuna