Takenawa Taiichi
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Goto Taiichi
Birthdate: 1974 Feb 26
Birthplace: Ishikawa
 
Kabu Hist.:   Takenawa[24]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochinonada Taiichi
Heya: Kasugano
Record: 669-700-31
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 3 / 2 / 1
Kinboshi: 12
Highest: Sekiwake