Iwatomo Yoshihiro
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Abo Tetsuo
Birthdate: 1947 Oct 02
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Iwatomo[16]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochiisami Yoshiharu
Heya: Kasugano
Record: 607-590-23
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 7