Yamawake Takekatsu
 
+ 2003 Apr 28 (cardiac infarction)
 
 
Heya:   Tamanoi
 
Name:   Kogure Haruo
Birthdate: 1946 Jun 08
Birthplace: Saitama
 
Kabu Hist.:   Yamawake[11]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochifuji Katsutake
Heya: Kasugano
Record: 461-434-18
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 2
Highest: Maegashira 3