Tamanoi Daisuke
 
 
Heya:   Tamanoi
 
Name:   Shiga Daisuke
Birthdate: 1976 Nov 09
Birthplace: Tokyo
 
Kabu Hist.:   Tochiazuma[JT]
Tamanoi[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochiazuma Daisuke
Heya: Tamanoi
Record: 560-317-169
Yusho: 3
Sh/Ka/Gi: 3 / 2 / 7
Kinboshi: 4
Highest: Ozeki