Kiyomigata Yuichiro
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Kageyama Yuichiro
Birthdate: 1987 Mar 09
Birthplace: Kochi
 
Kabu Hist.:   Kiyomigata[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tochiozan Yuichiro
Heya: Kasugano
Record: 661-598-19
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 2 / 2 / 2
Kinboshi: 6
Highest: Sekiwake