Takanohana Koji
(Ichidai Toshiyori)
(former Riji)
 
retired on 2018 Oct 01 (age 46)
 
 
Heya:   Takanohana
 
Name:   Hanada Koji
Birthdate: 1972 Aug 12
Birthplace: Tokyo
 
Kabu Hist.:   Takanohana[IT]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Takanohana Koji
Heya: Futagoyama
Record: 794-272-201
Yusho: 22
Sh/Ka/Gi: 4 / 2 / 3
Kinboshi: 1
Highest: 65th Yokozuna