Azumazeki Seiken
 
 
Heya:   Hakkaku
 
Name:   Kato Seiken
Birthdate: 1976 May 12
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Furiwake[16]
Azumazeki[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Takamisakari Seiken
Heya: Azumazeki
Record: 563-564-46
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 1 / 2 / 2
Kinboshi: 2
Highest: Komusubi