Arashio Eikichi
 
 
Heya:   Arashio
 
Name:   Enkhtuvshin  
Birthdate: 1984 Jan 09
Birthplace: Mongolia
 
Kabu Hist.:   Arashio[9]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Sokokurai Eikichi
Heya: Arashio
Record: 466-440-49
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 1
Kinboshi: 1
Highest: Maegashira 2