Tanigawa Hidetoshi
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Hakkaku
 
Name:   Shirata Hidetoshi
Birthdate: 1943 Dec 25
Birthplace: Kumamoto
 
Kabu Hist.:   Tanigawa[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Shiratayama Hidetoshi
Heya: Takasago
Record: 594-608
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 4