Urakaze Tomimichi
 
 
Heya:   Michinoku
 
Name:   Yoshitane Hiromichi
Birthdate: 1970 Dec 15
Birthplace: Chiba
 
Kabu Hist.:   Shikishima[JT]
Tatsutagawa[15]
Fujigane[8]
Nishikijima[15]
Onogawa[23]
Tanigawa[11]
Ajigawa[6]
Urakaze[17]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Shikishima Katsumori
Heya: Michinoku
Record: 416-418-30
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 2
Highest: Maegashira 1