Tatsutayama Hirokazu
(Sanyo)
 
 
Heya:   Michinoku
 
Name:   Yoshizaki Katsuyuki
Birthdate: 1956 Jun 07
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[16]
Kasugayama[19]
Kumagatani[13]
Tatsutayama[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Sasshunada Yasutaka
Heya: Izutsu
Record: 548-532-7
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1