Izutsu Yoshiaki
(former Fukuriji)
 
+ 2019 Sep 16 ()
 
 
Heya:   Izutsu
 
Name:   Fukuzono Yoshiaki
Birthdate: 1961 Jun 18
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Kasugayama[18]
Izutsu[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Sakahoko Nobushige
Heya: Izutsu
Record: 551-567-29
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 5 / 0 / 4
Kinboshi: 7
Highest: Sekiwake