Arashio Shuji
 
retired on 2020 Mar 25 (age 64)
 
 
Heya:   Arashio
 
Name:   Suzuki Eiji
Birthdate: 1955 Mar 29
Birthplace: Niigata
 
Kabu Hist.:   Arashio[8]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Oyutaka Masachika
Heya: Tokitsukaze
Record: 383-347-42
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Komusubi