Asakayama Yoshihiro
 
retired on 2003 Feb 12 (age 36)
 
 
Heya:   Taiho
 
Name:   Wakamatsu Yoshihiro
Birthdate: 1966 Nov 17
Birthplace: Saitama
 
Kabu Hist.:   Otowayama[16]
Asakayama[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Owakamatsu Yoshihiro
Heya: Taiho
Record: 373-351-28
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 13