Shikihide (Shikimori Hidegoro)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Shikihide
 
Name:   Hatano Kenji
Birthdate: 1948 Jan 04
Birthplace: Fukuoka
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[13]
Shikihide[8]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Oshio Kenji
Heya: Tokitsukaze
Record: 964-929-47
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 1
Kinboshi: 3
Highest: Komusubi