Yamashina Morio
(former Yakuin Taigu)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Dewanoumi
 
Name:   Ohori Morio
Birthdate: 1953 Sep 11
Birthplace: Niigata
 
Kabu Hist.:   Yamashina[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Onishiki Ittetsu
Heya: Dewanoumi
Record: 750-745-28
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 1 / 1 / 1
Kinboshi: 8
Highest: Komusubi