Nakagawa Mitsugu
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Oitekaze
 
Name:   Yamaguchi Mitsugu
Birthdate: 1938 Jun 16
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Onaruto[7]
Oitekaze[10]
Nakagawa[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Oiteyama Hirokuni
Heya: Tatsunami
Record: 579-546-18
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 6