Kabutoyama Tsuyoshi
 
 
Heya:   Isenoumi
 
Name:   Saito Tsuyoshi
Birthdate: 1972 Jun 16
Birthplace: Kyoto
 
Kabu Hist.:   Oikari[JT]
Kabutoyama[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Oikari Tsuyoshi
Heya: Isenoumi
Record: 356-336-57
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 11