Dewanoumi Akikazu
(Riji)
 
 
Heya:   Dewanoumi
 
Name:   Koiwai Akikazu
Birthdate: 1967 Nov 18
Birthplace: Chiba
 
Kabu Hist.:   Oginohana[JT]
Takasaki[14]
Dewanoumi[11]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Oginohana Akikazu
Heya: Dewanoumi
Record: 169-216-5
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 2