Musashigawa Akihide
(former Rijicho)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Fujishima
 
Name:   Ishiyama Goro
Birthdate: 1948 Feb 04
Birthplace: Mie
 
Kabu Hist.:   Yamashina[11]
Musashigawa[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Mienoumi Tsuyoshi
Heya: Dewanoumi
Record: 695-525-1-56
Yusho: 3
Sh/Ka/Gi: 5 / 1 / 3
Kinboshi: 5
Highest: 57th Yokozuna