Otowayama Hiroo
(former Riji)
 
retired on (age 58)
 
 
Heya:   Onomatsu
 
Name:   Teshima Hiroo
Birthdate: 1961 Jun 27
Birthplace: Fukuoka
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[15]
Onomatsu[12]
Otowayama[22]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Masurao Hiroo
Heya: Oshiogawa
Record: 387-329-86
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 2 / 2 / 1
Kinboshi: 2
Highest: Sekiwake