Sadogatake Yoshikane
(former Riji)
 
mandatory retirement
+ 2007 Aug 14 (blood poisoning)
 
 
Heya:   Sadogatake
 
Name:   Kamatani Norio
Birthdate: 1940 Nov 26
Birthplace: Tottori
 
Kabu Hist.:   Shiratama[11]
Sadogatake[12]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kotozakura Masakatsu
Heya: Sadogatake
Record: 723-428-77
Yusho: 5
Sh/Ka/Gi: 4 / 2 / 0
Kinboshi: 2
Highest: 53rd Yokozuna