Nishonoseki Masahiro
(former Riji)
 
retired on 2013 Jun 20 (age 64)
+ 2014 Aug 12 (pneumonia)
 
 
Heya:   Matsugane
 
Name:   Kitamura Masahiro
Birthdate: 1948 Nov 18
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Nishonoseki[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kongo Masahiro
Heya: Nishonoseki
Record: 449-414
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 3 / 0 / 0
Kinboshi: 3
Highest: Sekiwake