Shikihide (Shikimori Hidegoro)
 
 
Heya:   Shikihide
 
Name:   Muko Hidetoshi
Birthdate: 1971 Dec 15
Birthplace: Hiroshima
 
Kabu Hist.:   Onogawa[26]
Shikihide[9]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kitazakura Hidetoshi
Heya: Kitanoumi
Record: 713-711-15
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 9