Kitanoumi Toshimitsu
(Ichidai Toshiyori)
(former Rijicho)
 
+ 2015 Nov 20 (multiple organ failure)
 
 
Heya:   Kitanoumi
 
Name:   Obata Toshimitsu
Birthdate: 1953 May 16
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Kitanoumi[IT]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kitanoumi Toshimitsu
Heya: Mihogaseki
Record: 951-350-197
Yusho: 24
Sh/Ka/Gi: 2 / 1 / 0
Kinboshi: 1
Highest: 55th Yokozuna