Onogawa Akeyoshi
 
 
Heya:   Yamahibiki
 
Name:   Sanuki Akeyoshi
Birthdate: 1982 Oct 05
Birthplace: Tokyo
 
Kabu Hist.:   Onogawa[29]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kitataiki Akeyoshi
Heya: Yamahibiki
Record: 649-648-2
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 2