Michinoku Kazuhiro
(Yakuin Taigu)
 
 
Heya:   Michinoku
 
Name:   Yoshinaga Kazumi
Birthdate: 1959 Apr 03
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[18]
Katsunoura[10]
Michinoku[9]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kirishima Kazuhiro
Heya: Izutsu
Record: 754-696-40
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 3 / 1 / 4
Kinboshi: 2
Highest: Ozeki