Katsunoura Toshiro
(Yakuin Taigu)
 
 
Heya:   Isenoumi
 
Name:   Yamada Toshiro
Birthdate: 1962 Aug 31
Birthplace: Gunma
 
Kabu Hist.:   Tatekawa[12]
Asakayama[14]
Ikazuchi[15]
Katsunoura[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kirinishiki Toshiro
Heya: Kagamiyama
Record: 551-547
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 3
Highest: Maegashira 2