Ikazuchi Toru
 
 
Heya:   Irumagawa
 
Name:   Kakizoe Toru
Birthdate: 1978 Aug 12
Birthplace: Oita
 
Kabu Hist.:   Oshiogawa[21]
Ikazuchi[17]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kakizoe Toru
Heya: Fujishima
Record: 388-430-15
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 1
Kinboshi: 0
Highest: Komusubi