Takenawa Takahiro
 
retired on 2011 Apr 05 (age 36)
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Suzuki Takahiro
Birthdate: 1975 Aug 22
Birthplace: Chiba
 
Kabu Hist.:   Takenawa[22]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kasuganishiki Takahiro
Heya: Kasugano
Record: 611-581-89
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 5