Tomozuna Takanori
(former Riji)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Oshima
 
Name:   Nishino Masaaki
Birthdate: 1952 Jun 12
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Takashima[12]
Tomozuna[10]
Oshima[5]
Tomozuna[12]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kaiki Nobuhide
Heya: Tomozuna
Record: 744-790-25
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 0
Kinboshi: 3
Highest: Sekiwake