Tanigawa Hideki
 
 
Heya:   Kokonoe
 
Name:   Kimura Hideki
Birthdate: 1977 Oct 31
Birthplace: Tochigi
 
Kabu Hist.:   Tanigawa[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Hokutoriki Hideki
Heya: Hakkaku
Record: 573-566-54
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 1 / 3 / 0
Kinboshi: 1
Highest: Sekiwake