Hakkaku Nobuyoshi
(Rijicho)
 
 
Heya:   Hakkaku
 
Name:   Hoshi Nobuyoshi
Birthdate: 1963 Jun 22
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Hokutoumi[JT]
Hakkaku[8]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Hokutoumi Nobuyoshi
Heya: Kokonoe
Record: 591-286-109
Yusho: 8
Sh/Ka/Gi: 3 / 3 / 5
Kinboshi: 1
Highest: 61st Yokozuna