Hatachiyama Katsuhiko
 
+ 2006 Jun 22 (pancreatic cancer)
 
 
Heya:   Hatachiyama
 
Name:   Chiba Katsuhiko
Birthdate: 1960 Aug 08
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Hatachiyama[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Hokutenyu Katsuhiko
Heya: Mihogaseki
Record: 645-413-47
Yusho: 2
Sh/Ka/Gi: 2 / 4 / 1
Kinboshi: 3
Highest: Ozeki