Tatsunami Osamu
(former Riji)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Tatsunami
 
Name:   Annen Osamu
Birthdate: 1934 Feb 23
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Oitekaze[9]
Tatsunami[6]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Haguroyama Sojo
Heya: Tatsunami
Record: 544-506-29-1
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 3 / 1 / 0
Kinboshi: 10
Highest: Sekiwake