Sekinoto Koichi
(former Yakuin Taigu)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Dewanoumi
 
Name:   Matsui Koichi
Birthdate: 1940 Jul 01
Birthplace: Kumamoto
 
Kabu Hist.:   Sekinoto[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Fukunohana Koichi
Heya: Dewanoumi
Record: 638-622-47
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 7 / 0
Kinboshi: 5
Highest: Sekiwake