Takekuma Gotaro
 
 
Heya:   Takekuma
 
Name:   Sawai Gotaro
Birthdate: 1986 Apr 06
Birthplace: Osaka
 
Kabu Hist.:   Takekuma[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Goeido Gotaro
Heya: Sakaigawa
Record: 696-493-66
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 5 / 3 / 3
Kinboshi: 1
Highest: Ozeki