Nakamura Yoshio
(former Fukuriji)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Azumazeki
 
Name:   Nakazawa Yoshio
Birthdate: 1948 Feb 09
Birthplace: Yamanashi
 
Kabu Hist.:   Nakamura[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Fujizakura Yoshimori
Heya: Takasago
Record: 788-427-45
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 2 / 3 / 3
Kinboshi: 9
Highest: Sekiwake