Jinmaku Tetsuya
 
 
Heya:   Hakkaku
 
Name:   Yagi Tetsuya
Birthdate: 1960 Nov 06
Birthplace: Chiba
 
Kabu Hist.:   Nishikido[9]
Jinmaku[19]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Fujinoshin Tsukasa
Heya: Kokonoe
Record: 408-386-47
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1