Kasugayama Shota
 
 
Heya:   Isenoumi
 
Name:   Toguchi Shota
Birthdate: 1986 Oct 11
Birthplace: Osaka
 
Kabu Hist.:   Kasugayama[24]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Ikioi Shota
Heya: Isenoumi
Record: 546-545-14
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 4 / 0
Kinboshi: 5
Highest: Sekiwake